Adatkezelési Tájékoztató

Az adatkezelő:
L-Build Kft.
1118 Budapest, Bajmóci utca 11.

Kapcsolattartás:
Cégünket email-en, telefonon vagy a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érheti el. Ilyen esetekben az Ön email címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Számlák:
Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek, amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás:
A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk. Ezen kívül harmadik félnek soha nem adjuk át az Önről rendelkezésünkre álló adatokat.

GDPR jogok:
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:
Parrag Krisztina, irodavezető
1118 Budapest, Bajmóci utca 11.
+36/30-858-9754
info@lbuild.hu

Panasztétel:
Az érintett panasszal fordulhat a hatóságokhoz is:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság